airco well®

Fra 0 til 100 % ren luft

TUNAP splash-effekt - direkte rens og spyling med høytrykk - garanterer alltid det beste resultat for helsebringende luft.

Dette fordi airco well AC-rens fjerner bakterier og mugg i områder ved fordamperen og i pollenfilter-boksen.

Mugg spyles ut ved hjelp av høytrykk og alle berørte komponenter blir grundig rengjort.


Rengjøring av pollenfilter

Det beste for helsen din

Hvert AC-system har to svake punkter som utsettes for smuss og skadelige mikroorganismer, pollenfilter-boksen og fordamperen.

Derfor er dette AC-rensesystemet, som består av to spesialutviklede komponenter, utviklet til effektivt å rengjøre begge disse områdene.Pollen filter boks

Hygienisk rengjøring for deg som stiller høye krav

airco well® er den beste løsning for helsebringende luft i din bil.

Dette er bekreftet av omfattende interne og uavhengige tester.

Som eksempel er airco well® det system som er testet av ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) og det Tyske Ingeniørforbundet anbefaler regelmessig rens av AC-systemet minste hvert annet år.


Finn verksted,
og rens klimaanlegget!

airco well® for rens av pollenfilter-boksen

Hvorfor er dette så viktig?
I bilens AC-anlegg sikrer pollenfilteret at det mest forurensende luften ikke kommer inn i fordamperen eller inn i kupèen. Noe av forurensningen vil legge seg rundt filteret og når filteret er skiftet ut, hender det at partikler løsner og faller ned. Derfor bør dette området rengjøres hver gang pollenfilteret byttes.
Hvordan fungerer dette?
Det spesielle airco well® rengjørings-middelet for pollenfilter-boksen er et rengjørings-aerosol med spray-sonde. Når det gamle filteret er byttet, og pollenfilter-boksen og luftekanalene rundt er sprayet, blir dette en grundig rengjøring med TUNAP splash-effekt.
Hvordan er effekten?
Denne intensive rense-metoden resulterer i optimal utsettelse av nye angrep av mikroorganismer (bakterier) i pollenfilter-boksen og tilstøtende luftekanaler i lang tid fremover.

airco well® for rengjøring av AC-fordamperen

Hvorfor er dette så viktig?
I kombinasjon med fuktighet og skitt vil de trange områdene mellom kjøleribbene i fordamperen gi en ideel grobunn for bakterier og mugg. Som et resultat av dette, avhengig av værforhold, kjøremønster og bruken av AC-anlegget, vil helsen til sjåfør og passasjerer ha en negativ utvikling i løpet av kort tid.
Hvordan fungerer dette?
Det spesielle med airco well® rensemiddelet er at den sprayes direkte på fordamperen ved hjelp av en høytrykks-sprøyte. Denne sikrer en hurtig fjerning av all forurensning med TUNAP splash effekl.
Hvordan er effekten?
På grunn av det høy trykket vil bakterier spyles ut. Det hurtig-virkende stoffet vil også rense hele fordamper-systemet helt ned til minste detalj og fjerne biofilm forårsaket av mikroorganismer. Ubehagelig lukt er hermed eliminert.

Ofte stilte spørsmål om rens av klimaanlegg med airco well® 

Ideelt sett bør AC-anlegget, spesielt fordamperen renses hvert år, og i hverfall hvert andre år. Dette er nedtegnet i retningslinjer fra det tyske ingeniør-forbundet. Pollenfilter-boksen og områdene rundt må rengjøres hver gang pollenfilteret blir skiftet.

I kombinasjon med fuktighet og skitt vil de trange områdene mellom kjøleribbene i fordamperen gi en ideel grobunn for bakterier og mugg. Som et resultat av dette, avhengig av værforhold, kjøremønster og bruken av AC-anlegget, vil helsen til sjåfør og passasjerer ha en negativ utvikling i løpet av kort tid.

Mange leverandører i markedet lover å rengjøre bilens klimaanlegg og gir ekstremt varierende priser på dette. Den eneste metoden som har vist seg å virke på lang sikt, er fra airco well®, som er en kombinasjon av skylling av fordamperen og rengjøring av pollenfilterboksen.

Ja, airco well® kan benyttes i alle typer biler.

Nei, i de fleste tilfeller betyr en "klimaservice" ikke noe mere enn en vedlikeholdsservice. Hygienisk rens av AC-systemet må bestilles separat.

Dette er den beste og mest tidsbesparende løsningen. Siden de fleste verksteder ikke automatisk gjør slike servicer,råder vi å legge inn rens med airco well® på serviceorderen.

Ja, resultatet gir en frisk og helsevennlig luft i bilen. airco well® hygieniske rens bruker ikke desinfeksjonsmidler og inneholder ingen dufter som kan påvirke allergier.

Moderne verksteder som ivaretar helsen til sjafør og passasjerer tilbyr denne service. Spør ditt verksted om hygienisk rens med TUNAP airco well®. Du kan også finne adresser på verksteder i nærheten hvor denne service er tilgjengelig >>her<<.

Rens av AC-anlegget kan gjøres når som helst på året, i og med at mikroorganismer danner seg i systemet gjennom året.

Om dårlig lukt kommer fra ventilasjonsanlegget, er det for sent. Lukt alene gir ingen indikasjon på graden av forurensning eller belastning. AC-anlegg som ikke lukter, kan også være veldig forurenset.

Effektiv rens med airco well® metode krever en viss grad av teknisk kunnskap om AC-anlegg og kan kun gjøres med spesialverktøy. Ut fra dette, anbefaler vi å finne et verksted som er spesialister og som tilbyr airco well®.

airco well®


Finn verksted,
og rens klimaanlegget!