Om TUNAP

TUNAP er en international produsent av aerosoler og aktive ingredienser for industrielle, tekniske og kosmetiske anvendelser. Forskning, utvikling, produksjon og salg fra en kilde: TUNAP's systemer brukes til innendørs hygiene og sikrer sunn luft i biler. TUNAP er samarbeidspartner med alle kjente bilprodusenter.