Genel Gizlilik Bildirimi

Bu sayfada TUNAP GmbH & Co. KG ile ilgili tüm genel gizlilik bildirimlerini okuyabilir ve indirebil-irsiniz.

 • TUNAP GmbH & Co. KG Genel Gizlilik Bildirimi

Gizlilik Politikası

Veri koruma bir güven meselesidir ve güveninize büyük önem veriyoruz. Gizliliğinize saygı duyuyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca yasal düzenlemelere uygun olarak koruma ve toplama, işleme ve kullanma konusunda kararlıyız. Web sitemizi güvenli bir şekilde ziyaret etmenizi sağlamak için, kişisel verilerinizi işlerken yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere kesinlikle uyuyoruz. Bu özel politika, verileri nasıl topladığımızı ve kullandığımızı açıklar.

Tarayıcınızın yazdırma işlevini kullanarak bu belgeyi bilgisayarınıza yazdırabilir veya kaydedebi-lirsiniz.

Aşağıdaki gizlilik politikasını kabul ederek, TUNAP tarafından kişisel bilgilerinizin, tüm veri koruma yasaları ve aşağıdaki hükümler doğrultusunda toplanmasını, işlenmesini ve kullanıl-masını kabul edersiniz.

1. Veri korumasına genel bakış

1.1 Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizle neyin yaratacağına ilişkin gezinmeyi kolay bir genel bakış sağlayacaktır. "Kişisel veriler" terimi, sizi kişisel olarak tanımla-mak için kullanılabilecek tüm verileri içerir. Veri koruma konusu hakkında ayrıntılı bilgi için, lüt-fen bu kopyanın altına dahil ettiğimiz Veri Koruma Beyanına bakın.

1.2 Web sitemize veri kaydı

Bu web sitesinde (yani "kontrolör") verilerin kaydedilmesinden sorumlu taraf kimdir?

Bu web sitesindeki veriler, iletişim bilgileri bu web sitesindeki „Kanunla Gerekli Bilgiler“ bölümünde bulunan web sitesi operatörü tarafından işlenir.

Verilerinizi nasıl kaydederiz?

Verilerinizi bizimle paylaşmanız sonucunda verilerinizi toplarız. Bu, örneğin iletişim formumuza girdiğiniz bilgiler olabilir.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz otomatik olarak diğer verileri kaydeder. Bu veriler öncelikle teknik bilgilerden oluşur (örn. Web tarayıcısı, işletim sistemi veya siteye erişildiği zaman). Web sitemize eriştiğinizde bu bilgiler otomatik olarak kaydedilir.

Verilerinizi hangi amaçlarla kullanıyoruz?

Bilginin bir kısmı, web sitesinin hatasız sağlanmasını garanti etmek için üretilir. Kullanıcı verile-rinizi analiz etmek için başka veriler kullanılabilir.

Bilgilerinizle ilgili olarak hangi haklara sahipsiniz?

Arşivlenen kişisel verilerinizin kaynağı, alıcıları ve amaçları hakkında bu tür açıklamalar için her-hangi bir ücret ödemeden herhangi bir zamanda bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca verile-rinizin düzeltilmesini, engellenmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Bu veya veri korumayla ilgili diğer konular hakkında sorularınız varsa, lütfen bu web sitesinde "Kanun Tarafından Gerekli Bilgiler" bölümünde açıklanan adres altında bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ayrıca yetkili denetleme kurumuna şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Ayrıca, belirli koşullar altında, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıntılar için, lütfen “Veri İşlemenin Kısıtlanması Hakkı” bölümündeki Veri Koruma Beyanı'na bakın.

1.3 Analiz araçları ve üçüncü taraflarca sağlanan araçlar

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde tarama modellerinizin istatistiksel olarak analiz edilmesi olasılığı vardır. Bu tür analizler öncelikle çerezler ve analiz programları olarak adlandırdığımız şeylerle gerçekleştirilir. Kural olarak, tarama modellerinizin analizleri anonim olarak gerçekleştirilir; yani tarama düzenleri size geri izlenemez.

Bu tür analizlere itiraz etme seçeneğiniz vardır veya belirli araçları kullanmadan perfor-manslarını engelleyebilirsiniz. Araçlar ve itiraz etme seçenekleriniz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki Veri Koruma Beyanına bakın.

2. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

2.1 Veri koruması

Bu web sitesinin operatörleri ve sayfaları kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktad-ır. Bu nedenle, kişisel verilerinizi gizli bilgi olarak ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu Veri Koruma Beyanı'na uygun olarak ele alırız.

Bu web sitesini her kullandığınızda, çeşitli kişisel bilgiler toplanacaktır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek veriler içerir. Bu Veri Koruma Beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bu verileri hangi amaçlarla kullandığımızı açıklar. Ayrıca bilgilerin nasıl ve hangi amaçla toplandığını da açıklar.

İşbu vesile ile İnternet üzerinden (yani e-posta iletişimi yoluyla) veri aktarımının güvenlik açıklarına eğilimli olabileceğini tavsiye ederiz. Verileri üçüncü tarafların erişimine karşı tama-men korumak mümkün değildir.

2.2 Sorumlu taraf hakkında bilgi (GDPR'de "kontrolör" olarak anılır)

Bu web sitesindeki veri işleme denetleyicisi:

TUNAP GmbH & Co. KG, Bürgermeister-Seidl-Straße 2, 82515 Wolfratshausen

TUNAP Industrie Chemie Verwaltungs GmbH, Bürgermeister-Seidl-Straße 2, 82515 Wolfratshausen

TUNAP Sports GmbH, Bürgermeister-Seidl-Straße 2, 82515 Wolfratshausen

Phone: +49 (0) 8171 16 00 0

E-mail: info@tunap.com

Kontrolör, kişisel verilerin (ör. Adlar, e-posta adresleri, vb.) Amaçlarına ve kaynaklarına ilişkin kararları tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa alan gerçek veya tüzel kişidir.

2.3 Kanunla zorunlu kılınan bir veri koruma görevlisi tayini

Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi tayin ettik.

STARHEAD GmbH

Phone: +49 (0) 8171 42 82 766 0

E-mail: datenschutz@tunap.com

2.4 Verilerin işlenmesine ilişkin onayınızın iptali

Çok çeşitli veri işleme işlemleri yalnızca hızlı bir şekilde gönderilen kişiye bağlıdır. Ayrıca, daha önce bize vermiş olduğunuz onayları istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunu yapmak için, yapmanız gereken tek şey bize e-posta yoluyla gayri resmi bir bildirim gönderilir. Bu, iptalin-izden önce meydana gelen veri toplama işlemlerinin yasallığına sakınca getirmez.

2.5 Özel durumlarda veri toplanmasına itiraz etme hakkı; doğrudan reklama itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR)

Verilerin madde esasına göre işlenmesi durumunda. 6 Bölüm. 1. Bent veya f GDPR, benzersiz durumunuzdan kaynaklanan gerekçelere dayanarak kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir. Herhangi bir verinin işlenmesinin dayandığı yasal dayanağı belirlemek için lütfen bu Veri Koruma Beyanı'na başvurun. Bir itiraz kaydederseniz, verilerinizin işlenmesi için, ilgi alan-larınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha ağır basan, zorlayıcı koruma sunacak bir konumda olmadıkça, işlemenin pozu yasal hakların talep edilmesi, kullanılması veya savunulmasıdır (Madde 21 Bölüm 1 GDPR uyarınca itiraz).

Kişisel verileriniz doğrudan reklam yayınlamak için işleniyorsa, etkilenen kişisel verilerinizin bu tür reklamlar amacıyla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır. Bu, söz konusu doğrudan reklamlarla ilişkilendirildiği ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz ederseniz, kişisel verileriniz daha sonra doğrudan reklam amaçlı kullanılmayacaktır (Madde 21 Bölüm 2 GDPR uyarınca itiraz).

2.6 Yetkili denetim kuruluşuna şikayette bulunma hakkı

GDPR'nin ihlali durumunda, veri sahipleri, genellikle ikamet ettikleri yeri, iş yerlerini veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerde, gözetim ajansına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayet kaydı hakkı, yasal başvurular olarak mevcut olan diğer idari veya mahkeme işlemlerine bakılmaksızın geçerlidir.

2.7 Veri taşınabilirliği hakkı

Sizin onayınız doğrultusunda veya bir sözleşmeyi yerine getirmek için otomatik olarak işlediğimiz herhangi bir veriyi size veya üçüncü bir tarafa yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir formatta teslim etmeyi talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir denetleyiciye doğrudan aktarılmasını talep etmeniz gerekiyorsa, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğunda yapılacaktır.

2.8 SSL ve/veya TLS şifrelemesi

Güvenlik nedeniyle ve satın alma siparişleri veya web sitesi operatörü olarak bize gönder-diğiniz sorular gibi gizli içeriğin iletilmesini korumak için, bu web sitesi bir SSL veya TLS şifreleme programı kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http: //" 'den "https: //" ye değişip geçmediğini kontrol ederek ve ayrıca tarayıcı satırındaki kilit simgesinin görüntüsüyle tanıyabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

2.9 Verilerin engellenmesi, düzeltilmesi ve ortadan kaldırılması hakkında bilgi

Geçerli yasal hükümler kapsamında, arşivlenen kişisel verileriniz, kaynakları ve alıcıları hakkında her zaman ve ayrıca verilerinizin işlenme amacı hakkında bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca verilerinizin düzeltilmesini, engellenmesini veya silinmesini sağlama hakkınız da olabilir. Bu konuyla ilgili sorularınız veya kişisel verilerinizle ilgili başka sorularınız varsa, lütfen “Yasanın gerektirdiği bilgiler” bölümünde verilen adresten bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

2.10 İşleme kısıtlamaları talep etme hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak kısıtlamaların uygulanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için, istediğiniz zaman „Yasaların gerektirdiği bilgiler“ bölümünde ver-ilen adresten iletişime geçebilirsiniz. İşlemin kısıtlanmasını talep etme hakkı aşağıdaki du-rumlarda geçerlidir:

 • Arşivlediğimiz verilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz gerektiğinde, bu iddiayı doğrulamak için genellikle biraz zamana ihtiyacımız olacaktır. Bu soruşturmanın devam ettiği süre zarfında, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi yasalara aykırı bir şekilde yapıldıysa / yürütüldüyse, bu verilerin ortadan kaldırılmasını talep etmek yerine verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme seçeneğiniz vardır.
 • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa ve yasal yetkileri kullanmak, savunmak veya talep etmek istiyorsanız, kişisel verilerinizin ortadan kaldırılması yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • İlgili madde uyarınca bir itirazda bulunduysanız. 21 Bölüm. 1 GSYİH, haklarınız ve haklarımız birbirine karşı tartılmalıdır. Çıkarları hüküm süren belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - arşivlemeleri hariç - yalnızca sizin iz-ninize tabi olarak veya yasal yetkileri talep etmek, kullanmak veya savunmak veya diğer gerçek kişilerin haklarını korumak için işlenebilir veya tüzel kişiler veya Avrupa Birliği veya AB üyesi bir ülke tarafından belirtilen önemli kamu yararı nedenleriyle.

2.11 İstenmeyen e-postaların reddi

Bu vesile ile, bize açıkça talep etmediğimiz tanıtım ve bilgi materyallerini göndermek için „Kanun Tarafından Gerekli Bilgiler“ bölümünde verilecek zorunlu bilgilerle birlikte yayınlanan iletişim bilgilerinin kullanılmasına itiraz ediyoruz. Bu web sitesinin operatörleri ve sayfaları, örneğin SPAM mesajları yoluyla istenmeyen tanıtım bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

3. Verilerin web sitemize kaydedilmesi

3.1 Çerezler

Bazı durumlarda, web sitemizde ve sayfalarında çerezler kullanılır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Çerezlerin amacı, web sitemizi daha kullanıcı dostu, etkili ve daha güvenli hale getirmektir. Çerezler, bilgisayarınıza yerleştirilen ve tarayıcınız tarafından saklanan küçük metin dosyalarıdır.

Kullandığımız çerezlerin çoğu "oturum çerezleri" olarak adlandırılır. Sitemizden ayrıldıktan son-ra otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler siz silene kadar cihazınızda arşivlenmeye devam eder. Bu çerezler, web sitemizi bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar.

Çerezlerin her yerleştirilişinde bilgilendirildiğinizden emin olmak ve yalnızca belirli durumlarda çerezleri kabul etmenizi sağlamak veya belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabu-lünü hariç tutmak ve otomatik silme işlemini etkinleştirmek için tarayıcınızın ayarlarını yapabilir-siniz. kapattığınızda çerezleri bir araya getirin. Çerezleri devre dışı bırakırsanız, bu web sitesinin işlevleri sınırlı olabilir.

Elektronik iletişim işleminin gerçekleştirilmesi veya kullanmak istediğiniz belirli işlevlerin (örneğin, alışveriş sepeti işlevi) sağlanması için gerekli olan çerezler, Sanat esasına göre de-polanır. 6 Bölüm. 1. Bent GDPR. Web sitesi operatörü, operatör hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş şekilde sağlanmasını sağlamak için çerezleri depolamak konusunda meşru bir çıkarı vardır. Diğer çerezlerin (örneğin tarama modellerinizin analizi için çerezler) sak-lanması gerekiyorsa, bu Veri Koruma Beyanında ayrı olarak ele alınır.

3.2 Sunucu günlük dosyaları

Bu web sitesinin sağlayıcısı ve sayfaları, tarayıcınızın bizimle otomatik olarak iletişim kurduğu sunucu günlük dosyalarında otomatik olarak bilgi toplar ve saklar. Bilgiler şunları içerir:

 • Kullanılan tarayıcının türü ve sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Yönlendiren URL
 • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
 • Sunucu sorgulama zamanı
 • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu veriler, Sanat esasına göre kaydedilir. 6 Bölüm. 1. Bent GDPR. Web sitesinin operatörü, te-knik olarak hatasız tasvir ve operatörün web sitesinin optimizasyonuna meşru bir ilgi duymakt-adır. Bunu başarmak için sunucu günlük dosyalarının kaydedilmesi gerekir.

3.3 İletişim formu

Sorularınızı iletişim formumuz aracılığıyla bize iletirseniz, iletişim formunda verilen bilgiler ve burada verilen tüm iletişim bilgileri, sorgunuzu ele almak ve başka sorularımız olması duru-munda tarafımızdan saklanacaktır. İzniniz olmadan bu bilgileri paylaşmayacağız.

Bu nedenle, iletişim formuna girilen verilerin işlenmesi yalnızca sizin izninize dayanarak gerçekleşir (Madde 6 Bölüm 1, bir GDPR). Bize vermiş olduğunuz onayları istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için tek yapmanız gereken bize e-posta yoluyla gayri resmi bir bildirim gönderilir. Bu, iptalinizden önce meydana gelen veri toplama işlemler-inin yasallığına halel getirmez.

İletişim formuna girdiğiniz bilgiler sizden verileri silmemizi, verilerin arşivlenmesine ilişkin onayınızı iptal etmenizi veya bilginin arşivlenmesinin amacı artık mevcut değilse (örn. bizim soruşturma yanıt). Bu, özel yasal hükümlere halel getirmez - özellikle saklama sürelerinde.

3.4 Servis aramadaki iletişim formu

Web sitemizdeki atölye bulucuya doğrudan orada listelenen atölyelerle iletişime geçmek için kullanabileceğiniz bir iletişim formu entegre ettik. TUNAP GmbH & Co. KG'nin atölye bulu-cusunu kullanırsanız ve orada sunulan iletişim formunu kullanırsanız, iletişim formuna girdiğiniz bilgileri doğrudan atölye bulucusunu kullanarak bulduğunuz atölyeye ileteceğiz. Yasal dayanak, paragrapgh Bent 1 Madde 6 uyarınca onayınızdır. bir GDPR.

Seçilen atölyenin veri işlemesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen doğrudan atölyeyle iletişime geçin.

3.5 E-posta, telefon veya faks yoluyla talep etme

Bize e-posta, telefon veya faks yoluyla ulaşırsanız, sonuçta ortaya çıkan tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere talebiniz, talebinizi işleme koymak amacıyla tarafımızdan sak-lanacak ve işlenecektir. İzniniz olmadan bu verileri aktarmayız.

Bu verilerin işlenmesi Md. 6 para. 1 litre. b GDPR, talebiniz bir sözleşmenin yürütülmesi ile ilgili ise veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması gerekiyorsa. Diğer tüm durumlarda, işlem sizin rızanıza (Madde 6 (1) bir GDPR) ve / veya meşru menfaatlerimize (Madde 6 (1) (f) GDPR) dayanmaktadır, çünkü etkin işleme konusunda meşru bir menfaatimiz vardır. bize gönderilen isteklerin.

Tarafımızdan iletişim istekleri yoluyla bize gönderilen veriler, sizden silmemizi, depolamaya verdiğiniz izni veya veri saklama sürelerinin amacını (örn. İsteğiniz tamamlandıktan sonra) iptal edene kadar bizimle kalır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilen-mez.

3.6 Verilerin işlenmesi (müşteri ve sözleşme verileri)

Kişisel verileri yalnızca yasal ilişkinin (veri envanterinin) kurulması, içerik organizasyonu veya değiştirilmesi için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız. Bu eylemler Sanat esasına göre yapılır. 6 Bölüm. 1. Bent b Bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi eylemlerin yerine geti-rilmesi için verilerin işlenmesine izin veren GDPR. Web sitemizin kullanımı ile ilgili kişisel verileri (kullanım verileri) yalnızca kullanıcıların hizmetleri kullanmasını ve onlar için faturalandırmayı mümkün kılmak için gerekli olduğu ölçüde toplarız, işler ve kullanırız.

Toplanan müşteri verileri, siparişin tamamlanması veya iş ilişkisinin sona ermesi üzerine silinecektir. Bu, yasal saklama görevlerine halel getirmez.

4. Analiz araçları ve reklamcılık

4.1 Google Analytics

Bu web sitesi, Google Analytics web analiz hizmeti işlevlerini kullanır. Bu hizmetin sağlayıcısı Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Analytics çerezler kullanır. Çerezler, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesinin kullanıcılar tarafından kullanımının analiz edilmesini sağlayan metin dosyalarıdır. Bu web sitesini kullanımınızla ilgili çerezler tarafından oluşturulan bilgiler genellikle depolandığı ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır.

Google Analytics çerezlerinin depolanması ve bu analiz aracının kullanılması Sanat esasına da-yanmaktadır. 6 Bölüm. 1.Bent f GDPR. Bu web sitesinin operatörü, çevrimiçi sunulan hizmetleri ve operatörün reklamcılık faaliyetlerini optimize etmek için kullanıcı kalıplarının analizine meşru bir ilgi duymaktadır.

IP anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Sonuç olarak, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde veya ABD'ye gönderilmeden önce Avrupa Ekonomik Alanı Sözleşmesini onaylayan diğer eyaletlerde kısaltılır. Tam IP adresi ABD’deki Google’ın sunucularından birine aktarılacak ve orada yalnızca istisnai durumlarda kısaltılacaktır. Google, bu web sitesinin operatörü adına, web sitesi etkinlikleri hakkında raporlar oluşturmak ve bu web sitesinin operatörüne web sitesinin ve İnternet'in kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sun-mak için bu web sitesini kullanımınızı analiz etmek için bu bilgileri kullanacaktır. . Tarayıcınızdan Google Analytics ile birlikte iletilen IP adresi, Google’ın sahip olduğu diğer verilerle birleştirilmemelidir.

Tarayıcı eklentisi

Tarayıcı yazılımınızın ayarlarında ilgili değişiklikleri yaparak çerezlerin arşivlenmesini önleme seçeneğiniz vardır. Ancak, bu durumda, bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullana-mayabileceğinizi belirtmek zorundayız. Ayrıca, çerez tarafından oluşturulan ve Google tarafın-dan web sitesini kullanımınızla (IP adresiniz dahil) bağlantılı verilerin kaydedilmesini önleme ve tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek bu verilerin Google tarafından işlenmesini önleme seçeneğiniz vardır. Aşağıdaki indirme linki altında mevcutur:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Veri kaydına itiraz

Aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak verilerinizin Google Analytics tarafından kaydedilmesini önleme seçeneğiniz vardır. Bu, ileride bu web sitesini ziyaret ettiğinizde verilerinizin kaydedilmesini engelleyen bir devre dışı bırakma çerezinin yerleştirilmesine neden olur:

Google Analytics'i devre dışı bırakma

Kullanıcı verilerinin Google Analytics tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresteki Google’ın Veri Gizliliği Beyanına bakın:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Sözleşmeli veri işleme

Google ile sözleşme veri işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma ajanslarının katı hükümlerini sonuna kadar uyguluyoruz.

Google Analytics tarafından sağlanan demografik parametreler

Bu web sitesi, Google Analytics tarafından sağlanan "demografik parametreler" işlevini kullanmaktadır. Web sitesi ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında bilgi veren ra-porlar oluşturulmasını mümkün kılar. Bu bilgilerin kaynakları, Google'ın ilgi alanına dayalı reklamlarının yanı sıra üçüncü taraf sağlayıcılardan elde edilen ziyaretçi verileridir. Bu veriler belirli bir kişiye tahsis edilemez. Google hesabınızdaki reklamlar için özel ayar değişiklikleri yaparak bu işlevi istediğiniz zaman devre dışı bırakma seçeneğiniz vardır veya „Verilerin ye-niden kaydedilmesine itiraz 'bölümünde açıklandığı gibi genellikle verilerinizin Google Analytics tarafından kaydedilmesini yasaklayabilirsiniz.“

Arşivleme dönemi

Çerezler, kullanıcı kimlikleri veya reklam kimlikleriyle (ör. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği) bağlantılı Google tarafından depolanan kullanıcı veya olay düzeyindeki veriler 26 ay sonra anonimleştirilir veya silinir. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayın:

https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

5. Bülten

5.1 Veri bülten

Bu web sitesinde sunulan bültene abone olmak istiyorsanız, sizden bir e-posta adresine ve verilen e-posta adresinin sahibi olduğunuzu doğrulayabilmemize ve makbuzu onaylamamıza izin veren bilgilere ihtiyacımız olacak. bülten. Başka hiçbir veri toplanmaz veya sadece gönüllü olarak toplanır. Bu tür verileri yalnızca istenen bilgilerin gönderilmesi için kullanacağız ve bu verileri üçüncü taraflarla paylaşmayacağız.

Haber bülteni abonelik formuna girilen bilgilerin işlenmesi sadece sizin izniniz esas alınarak yapılacaktır (Madde 6 Bölüm 1 litre. Bir GDPR). Verilerin arşivlenmesine, e-posta adresine ve bu bilgilerin bülten gönderilmesi için kullanılmasına, örneğin "Aboneliği iptal et" e tıklayarak istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. bağlantısını tıklayın. Bu, bugüne kadar yapılmış olan veri işleme işlemlerinin yasallığına halel getirmez.

Haber bülteni aboneliği amacıyla bizimle arşivlediğiniz veriler, haber bülteninden çıkana kadar tarafımızdan arşivlenecektir. Bülten aboneliğinizi iptal ettiğinizde veriler silinecektir. Bu, başka amaçlarla arşivlediğimiz verileri etkilemez.

5.2 Akıllı Erişim

Bu web sitesi bültenlerin gönderilmesi için CleverReach kullanmaktadır. Sağlayıcı Clever-Reach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Almanya. CleverReach, bültenlerin gönderil-mesini organize etmek ve analiz etmek için kullanılabilecek bir hizmettir. Bültenimize abone olmak için girdiğiniz veriler (örn. E-posta adresi) Almanya veya İrlanda'daki CleverReach sunucularında saklanır.

CleverReach aracılığıyla gönderdiğimiz bültenler, haber mektubu alıcılarımızın kullanıcı kalıplarını analiz etmemize olanak tanır. Diğer şeylerin yanı sıra, bununla birlikte, kaç alıcının haber bülteni e-postasını gerçekten açtığı ve haber bülteni içinde hangi bağlantının ne sıklıkta tıklandığı mümkündür. Dönüşüm İzleme adı verilen bir aracın yardımıyla, bültende önceden tanımlanmış bir eylemin, bağlantı tıklandıktan sonra gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğini (örneğin, web sitemizden bir ürün satın alma) belirleyebiliriz.

CleverReach bültenlerinin veri analiz hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adrese gidin:

https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/

Veriler sizin izninize dayanarak işlenir (Madde 6 Bölüm 1 Bent bir GDPR). Bülten aboneliğinizi iptal ederek, vermiş olduğunuz onayları istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu, iptal işlemi-nizden önce gerçekleşen veri işleme işlemlerinin yasallığına halel getirmez.

CleverReach tarafından bir analize izin vermek istemiyorsanız, bülten aboneliğinizi iptal et-meniz gerekir. Bunu her bülten mesajında yapmanız için bir bağlantı sağlıyoruz. Ayrıca, bü-ltenden doğrudan web sitesinden de çıkabilirsiniz.

Haber bülteni aboneliği amacıyla bizimle arşivlediğiniz veriler, haber bülteninden çıkana kadar tarafımızdan arşivlenecektir. Bülten aboneliğinizi iptal ettikten sonra, veriler hem CleverReach sunucumuzdan hem de sunucularımızdan silinecektir. Bu, başka amaçlarla arşivlediğimiz ver-ileri etkilemez.

Daha fazla bilgi için lütfen Akıllı Erişim Veri Koruma Hükümlerine bakınız:

https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/

Sözleşme veri işleme sözleşmesinin imzalanması

Clever Reach ile sözleşme veri işleme anlaşması yaptık ve Clever Reach kullanırken Alman veri koruma ajanslarının katı hükümlerini sonuna kadar uyguladık.

6. Eklentiler ve Araçlar

6.1 YouTube with expanded data protection integration

Web sitemiz, Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İr-landa tarafından işletilen YouTube platformunun eklentilerini kullanmaktadır.

YouTube'u genişletilmiş veri koruma modunda kullanıyoruz. YouTube'a göre, bu mod YouTube'un videoyu izlemeden önce bu web sitesine gelen ziyaretçiler hakkında hiçbir bilgi depolamamasını sağlar. Bununla birlikte, bu, genişletilmiş veri koruma modunun bir sonucu olarak YouTube ortaklarıyla veri paylaşımının reddedilebileceği anlamına gelmez. Örneğin, bir video izleyip izlememenize bakılmaksızın, YouTube her zaman Google DoubleClick ağıyla bir bağlantı kuracaktır.

Web sitemizde bir YouTube videosu oynatmaya başlar başlamaz, YouTube’un sunucularıyla bir bağlantı kurulacaktır. Sonuç olarak, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğinize YouTube sunucusu bildirilecektir. Sitemizi ziyaret ederken YouTube hesabınıza giriş yaparsanız, YouTube'un tara-ma modellerinizi doğrudan kişisel profilinize ayırmasını sağlarsınız. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleme seçeneğiniz vardır.

Ayrıca, bir video oynatmaya başladıktan sonra YouTube cihazınıza çeşitli çerezler yerleştirebilir. Bu çerezlerin yardımıyla YouTube, web sitesi ziyaretçimiz hakkında bilgi edinebilecektir. Diğer şeylerin yanı sıra, bu bilgiler sitenin kullanım kolaylığını artırmak ve sahtekarlık yapma girişim-lerini önlemek amacıyla video istatistikleri oluşturmak için kullanılacaktır. Bu çerezler siz silene kadar cihazınızda kalır.

Belirli koşullar altında, kontrolümüz dışında bir YouTube videosu oynatmaya başladıktan sonra ek veri işleme işlemleri tetiklenebilir.

YouTube kullanımı, çevrimiçi içeriğimizi cazip bir şekilde sunma konusundaki ilgimize da-yanmaktadır. Sanat uyarınca. 6 Bölüm. 1.Bent GDPR, bu meşru bir menfaattir.

YouTube'un kullanıcı verilerini nasıl ele aldığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki YouTube Veri Gizliliği Politikası'na bakın:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

6.2 Google Web Yazı Tipleri

Bu web sitesinde kullanılan yazı tiplerinin aynı olmasını sağlamak için, bu web sitesi Google tarafından sağlanan Web Yazı Tipleri'ni kullanır. Web sitemizdeki bir sayfaya eriştiğinizde, ta-rayıcınız metin ve yazı tiplerini doğru bir şekilde görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler.

Bunu yapmak için, kullandığınız tarayıcının Google’ın sunucularıyla bir bağlantı kurması gerekir. Sonuç olarak Google, IP adresinizin web sitemize erişmek için kullanıldığını öğrenecektir. Google Web Yazı Tiplerinin kullanımı, çevrimiçi içeriğimizi tek tip ve çekici bir şekilde sunma konusundaki ilgimize dayanmaktadır. Sanata göre. 6 Bölüm. 1 litre. GDPR, bu meşru bir menfaattir.

Tarayıcınız Web Yazı Tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınızda yüklü standart bir yazı tipi kullanılır.

Google Web Yazı Tipleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu bağlantıyı izleyin:

https://developers.google.com/fonts/faq ve Google’ın Veri Gizliliği Beyanı’na bakın:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

6.3 Google Haritalar

Bir API aracılığıyla, bu web sitesi Google Haritalar harita hizmetini kullanır. Sağlayıcı Google Ire-land Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Haritalar özelliklerinin kullanımını etkinleştirmek için IP adresinizin saklanması gerekir. Kural olarak, bu bilgiler Google’ın arşivlendiği ABD’deki sunucularından birine aktarılır. Bu web sitesinin operatörünün veri aktarımı üzerinde kontrolü yoktur.

Çevrimiçi içeriğimizi cazip bir şekilde sunmak ve web sitemizde açıklanan yerleri kolayca bulmak için Google Haritalar'ı kullanıyoruz. Bu, Sanatta tanımlanan meşru menfaattir. 6 Bölüm. 1.Bent f GDPR.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google’ın Veri Gizliliği Bey-anını inceleyin:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

6.4 Google reCAPTCHA

Web sitemizde "Google reCAPTCHA" (bundan böyle "reCAPTCHA" olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Bu hizmet Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD ("Google") tarafından sağlanmıştır.

reCAPTCHA, web sitemize girilen verilerin (iletişim formunda olduğu gibi) bir insan tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı girildiğini kontrol etmek için kullanılır. Bunu yap-mak için, reCAPTCHA web sitesi ziyaretçisinin davranışını çeşitli özelliklere göre analiz eder. Analiz için, reCAPTCHA çeşitli bilgileri (örneğin IP adresi, ziyaretçinin web sitesinde ne kadar süre kaldığı veya kullanıcı tarafından yapılan fare hareketleri) değerlendirir. Google'a gönderilecek.

reCAPTCHA analizleri tamamen arka planda gerçekleşmektedir. Ziyaretçilerin böyle bir analiz yapmaları tavsiye edilmez.

Veri işleme Madde 6, Bent 1 (f) DSGVO.Web sitesi operatörü, sitesini kötü amaçlı otomatik tarama ve spam'lardan korumak konusunda yasal bir çıkarı vardır.

Google reCAPTCHA ve Google'ın gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bula-bilirsiniz:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ and https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7. Sosyal medya görünümlerimiz

Sosyal ağlar üzerinden veri işleme

Sosyal ağlarda herkese açık profilleri tutuyoruz. Kullandığımız bireysel sosyal ağlar aşağıda bulunabilir.

Facebook, Google+ vb. Gibi sosyal ağlar, web sitelerini veya entegre sosyal medya içeriğine (örneğin, düğmeler veya banner reklamlar gibi) sahip bir web sitesini ziyaret ederseniz, kullanıcı davranışınızı genel olarak kapsamlı bir şekilde analiz edebilir. Sosyal medya sayfa-larımızı ziyaret ettiğinizde, veri korumayla ilgili çok sayıda işleme işlemi tetiklenir. Detayda:

Sosyal medya hesabınıza giriş yaptıysanız ve sosyal medya sayfamızı ziyaret ederseniz, sosyal medya portalının operatörü bu ziyareti kullanıcı hesabınıza atayabilir. Belirli durumlarda, giriş yapmadıysanız veya ilgili sosyal medya portalında bir hesabınız yoksa kişisel verileriniz de kay-dedilebilir. Bu durumda, bu veriler, örneğin cihazınızda depolanan çerezler aracılığıyla veya IP adresinizi kaydederek toplanır.

Bu şekilde toplanan verileri kullanarak sosyal medya portallarının operatörleri, tercihlerinin ve ilgi alanlarının depolandığı kullanıcı profilleri oluşturabilir. Bu şekilde sosyal medya varlığınızın içinde ve dışında ilgi alanına dayalı reklamcılık görebilirsiniz. Sosyal ağda bir hesabınız varsa, giriş yaptığınız veya giriş yaptığınız herhangi bir cihazda ilgi alanına dayalı reklamcılık görüntülenebi-lir.

Ayrıca sosyal medya portallarındaki tüm işleme işlemlerini geri çekemeyeceğimizi lütfen unut-mayın. Sağlayıcıya bağlı olarak, sosyal medya portallarının operatörleri tarafından ek işleme işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıntılar ilgili sosyal medya portallarının kullanım koşulları ve gizlilik politikasında bulunabilir.

Yasal dayanak

Sosyal medya görünümlerimiz, İnternet'te mümkün olan en geniş varlığı sağlamalıdır. Bu Sanat anlamında meşru bir menfaattir. 6 (1) lit. f GDPR. Sosyal ağlar tarafından başlatılan analiz sü-reçleri, sosyal ağların işletmecileri tarafından belirlenecek farklı yasal dayanaklara dayanabilir (örn. Madde 6 (1) (a) GSYİH anlamı dahilinde rıza).

Sorumluluk ve hakların iddiası

Sosyal medya sitelerimizden birini (ör. Facebook) ziyaret ederseniz, sosyal medya platformu-nun operatörü ile birlikte bu ziyaret sırasında tetiklenen veri işleme işlemlerinden biz sorumluyuz. Prensipte haklarınızı (bilgi, düzeltme, silme, işlemenin sınırlandırılması, veri taşınabilirliği ve şikayet) ve aynı zamanda ilgili sosyal medya portalının (ör. Facebook) oper-atörüne karşı koruyabilirsiniz.

Sosyal medya portalı operatörleri ile paylaşılan sorumluluğa rağmen, sosyal medya portallarının veri işleme operasyonları üzerinde tam bir etkiye sahip olmadığımızı lütfen unutmayın. Seçeneklerimiz, ilgili sağlayıcının şirket politikası tarafından belirlenir.

Depolama zamanı

Sosyal medya varlığı aracılığıyla doğrudan bizden toplanan veriler, depolama alanı sona erdiğinde sistemimizden silinecek, sizden silmemizi isteyecek, depolamaya verdiğiniz izni veya veri depolama amacını iptal edeceksiniz süresi geçerse. Depolanan çerezler siz silene kadar cihazınızda kalır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmez.

Sosyal ağ operatörleri tarafından kendi amaçları için saklanan verilerinizin saklama süresi üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz. Ayrıntılar için lütfen doğrudan sosyal ağ operatörleriyle iletişim kurun (ör. Gizlilik politikalarında aşağıya bakın).

Bireysel sosyal ağlar

Facebook

Facebook'ta bir profilimiz var. Sağlayıcı Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ABD'dir. Facebook, AB-ABD Gizlilik Kalkanı kapsamında sertifikalıdır.

Reklam ayarlarınızı kullanıcı hesabınızdan bağımsız olarak özelleştirebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıyı tıklayın ve giriş yapın:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Ayrıntılar Facebook gizlilik politikasında bulunabilir:

https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Instagram'da bir profilimiz var. Sağlayıcı Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ABD'dir. Kişisel bilgilerinizi nasıl ele aldıklarıyla ilgili ayrıntılar için Instagram Gizlilik Politi-kası'na bakın:

https://help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn

LinkedIn profilimiz var. Sağlayıcı LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda'dır. LinkedIn, AB-ABD Gizlilik Kalkanı kapsamında sertifikalıdır. LinkedIn reklam çerezleri kullanır.

LinkedIn reklam çerezlerini devre dışı bırakmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanın:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Kişisel bilgilerinizi nasıl ele aldıkları hakkında ayrıntılar için lütfen LinkedIn'in gizlilik politikasına bakın:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.